KLASİK TİCARİ SETLERİN İÇERİKLERİ

Stok-Cari-Fatura-İrsaliye
Çek-Senet

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer

Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet
Genel Muhasebe
Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Anında veya Sonradan Entegrasyon

Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet
Genel Muhasebe
Personel Bordrosu
Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Telecard bağlantısı, Anında veya Sonradan Entegrasyon

Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet
Genel Muhasebe
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman
Entegrasyon

Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu, Anında veya Sonradan Entegrasyon

KLASİK MÜŞAVİR SETLERİN İÇERİKLERİ

Genel Muhasebe
İşletme Defteri
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu

Genel Muhasebe
İşletme Defteri
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman
Büro Bilgi Sistemi

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu,Serbest Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi

Genel Muhasebe,İşletme
Personel Bordrosu
Demirbaş Amortisman Büro Bilgi Sistemi
Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet

Miktar, M.Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Fiili Stok Demirbaş, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amort., S.Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi, Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Entegrasyon

Genel Muhasebe
Personel Bordrosu

Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı

Basit Usul Defter
Büro Bilgi Sistemi

Meslek Odaları için üye defterlerinin takibi programı