DATASOFT KLASİK FİYAT LİSTESİ
(PDF)
ABONELİK FİYAT LİSTESİ
(PDF)
Datasoft Klasik Fiyat Listesi (TL) (1)1 Eylül 2018 
KodProgram Paketleri Kullanıcı Sayısı Eğitim
Tek+1+3+5+10TLSaat
Datasoft Ticari Setler
TS01Datasoft Ticari Set-011,7403507901,0301,740 4404
TS02Datasoft Ticari Set-022,4604801,1001,4702,460 6606
TS03Datasoft Ticari Set-033,1606101,4001,8903,160 8808
TS04Datasoft Ticari Set-043,2806401,4801,9603,280 8808
Datasoft Müşavir Setler
MS01Datasoft Müşavir Set-011,8403708501,1001,840 4404
MS02Datasoft Müşavir Set-021,9603908801,1601,960 5505
MS03Datasoft Müşavir Set-033,5407001,5802,1103,540 8808
Datasoft Özel Setler
DS01Datasoft Özel Set-011,6803407601,0001,680 4404
DS02Datasoft Özel Set-021,6803407601,0001,680 4404
DS03Datasoft Özel Set-031,8403708501,1001,840 4404
OS01Datasoft Oda Set1,6803407601,0001,680 4404
Datasoft Program ModülleriModüller Program paketleri ile birlikte çalışır. Paket olmaksızın modül satışı yapılmaz.
MD03e-Fatura Modülü1,6803407601,0001,680 2202
MD08e-Arşiv Fatura Modülü840170380500840 2202
MD09e-İrsaliye Modülü840170380500840 2202
MD10e-Müstahsil Modülü840170380500840 2202
MD04e-Defter Modülü1,680 2202
eVKNYıllık VKN e-Defter Lisansı400   
MD01Müstahsil840170380500840 2202
MD05Üretim1,6803407601,0001,680 4404
MD07PDKS840170380500840 2202
Datasoft KonnektörDatasoft ile uyumlu özel entegratörlerle, Datasoft bayi kanalı üzerinden anlaşma yapanlarda çalışır.
KN01e-Fatura Konnektör
VKN lisansı
1,000   
KN02e-Arşiv Fatura Konnektör
VKN lisansı
500   
KN03e-İrsaliye Konnektör
VKN lisansı
500   
KN04e-Müstahsil Makbuzu Konnektör
VKN lisansı
500   
KN05e-Serbest Meslek Makbuzu
Konnektör VKN lisansı
500   
Bu fiyat listesi Datasoft Yetkili Dağıtıcı/Satıcısı için tavsiye niteliğindedir. Program Paket içerikleri sonraki sayfadadır.
AÇIKLAMALAR
 1. Fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir ve KDV dâhil değildir.
 2. Fiyatlara Kurulum dahil, Eğitim dâhil değildir. Eğitim, bedeli müşteri tarafından ödenmek şartıyla, Datasoft Yetkili Dağıtıcısı/Satıcısı personeli tarafından verilir.
 3. Yeni alımlarda (ilk alımlarda) bir sonraki yılın sürümüne geçiş ücretsizdir.
 4. Telefon desteği, TDS (Telefon Destek Sözleşmesi) kapsamında, ücretsizdir ve eğitim almış kullanıcılara 2 önceki yılın sürümüne kadar verilir. Telefon desteği eğitim amaçlı kullanılamaz.
 5. Başta e-Defter modül fiyatlandırması olmak üzere diğer program ve modül fiyatlandırmalarında Mali Müşavir Bürolarına özel olarak uygulanan farklı ıskontolar ve kampanyalar mevcuttur. Lütfen detaylar hakkında bilgi alınız.
 6. e-Defter yıllık VKN lisansı mükellefe fatura edilmektedir. Ayrıca yenileme yapan, önceki yıl VKN lisansına sahip kullanıcılara %10 ıskonto yapılır.
 7. e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye modülünün eklenmek istediği sette e-Fatura modülünün olması gerekmektedir.
 8. e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye konnektörünün alınması için öncelikle e-Fatura Konnektörü alınmalıdır.
 9. e-Müstahsil Makbuzu modülünün eklenmek istediği sette Müstahsil modülünün olması gerekmektedir.
 10. Büro bilgi sistemi programı e-SMM modülünü standart olarak içermektedir, e-SMM konnektör VKN lisansı Mali Müşavirler kendi TCKN’si için ücretsizdir.
 11. İşletme, Serbest Meslek ve Basit Usul defter programlarının Defter Beyan Sistemine entegrasyonu için herhangi bir modül ve VKN lisansı alımı gerekmemektir, ücretsizdir. Güncel seride olmak ve ilgili programın kullanıcının setinde olması yeterlidir.
Program Paket İçerikleri
Ticari Set-01(SC) + (CS) Çek, Senet, Banka, Tahsilat, Ödeme
Ticari Set-02(TS01) + (GM) Genel Muhasebe
Ticari Set-03(TS02) + (PB) Personel Bordrosu
Ticari Set-04(TS03) + (DA) Demirbaş Amortisman
Müşavir Set-01(GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu +(DA) Demirbaş
Müşavir Set-02(MS01) + BB Büro Bilgi Sistemi: Serbest Meslek Defteri, Serbest Meslek Makbuzu, Beyanname İndirme ve Takip Sistemi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Takip Sistemi,
Müşavir Set-03(MS02) + (TS01)
Özel Set-01(GM) Genel Muhasebe + (PB) Personel Bordrosu
Özel Set-02(ID) İşletme Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
Özel Set-03(GM) Genel Muhasebe + (ID) İşletme Defteri +(PB) Personel Bordosu + (DA) Demirbaş Amortisman
Oda Set-01(BU) Basit Usul Defteri + (BB) Büro Bilgi Sistemi
e-Fatura ModülüDüzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olanlarda, e-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Arşiv Fatura ModülüDüzenlenen satış faturalarının, cari hesabı e-fatura kullanıcısı olmayanlarda, e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-İrsaliye ModülüDüzenlenen irsaliyelerin, e-İrsaliye uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-Müstahsil ModülüDüzenlenen müstahsil makbuzlarının, e-Müstahsil Makbuzu uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmesini sağlar.
e-DefterGelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda muhasebe fişi oluşturma ve Datasoft e-Defter lisansına sahip VKN’ ler için, lisanslı oldukları döneme ait e-Defter oluşturma, Defterlere ait Berat oluşturma, İmzalama/Mühürleme ve GIB e-Defter Portalına gönderme, Onaylı Beratları indirme. GIB sisteminden indirilen e-Defter Beratları ile bu beratlara ait defterlerin kullanıcı bilgisayar sisteminde arşivlenmesi.
e-Fatura Konnektöre-Fatura uygulaması kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmiş faturaların Özel Entegratörlere gönderilmesini, uygulama yanıtlarının alınmasını, alış faturalarının indirilmesini, alış faturalarının yanıtlanmasını, faturaların aylık olarak topluca indirilmesini ve faturaların Genel Muhasebe programındaki Belgelerden Fiş oluşturma işlemine uygun şekilde excel listesinin alınmasını sağlar.
e-Arşiv Fatura Konnektöre-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında, UBL-TR olarak kaydedilmiş faturaların Özel Entegratörlere gönderilmesini sağlar ve faturaların Genel Muhasebe programındaki Belgelerden Fiş oluşturma işlemine uygun şekilde excel listesinin alınmasını sağlar.
e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu Konnektörİlgili uygulama kapsamında UBL-TR olarak kaydedilmiş belgelerin Özel Entegratörler üzerinden işlem görmesini sağlar.
Not: Konnektörler Datasoft ile uyumlu Özel Entegratörlerle Datasoft Bayi Kanalı üzerinden anlaşma yapıldığı durumlarda çalışır ve VKN bazında lisanslanır.
 
ABONELİK FİYAT LİSTESİ (PDF)
Abonelik Fiyat Listesi