• Eğitim müşterinin belirteceği yerde ya da DATASOFT veya YETKİLİ DAĞITICI’ nın eğitim merkezinde verilir. Eğitim 2 (iki) saatlik -seanslara bölünerek verilir. Bir günde en çok 2 (iki) seans eğitim yapılabilir. Eğitimlerde el kitaplarının, yardım ekranlarının ve servis programlarının kullanılması konusunda yol gösterilir.
  • Eğitim müşterinin işyerinde yapılacaksa, müşteri sakin ve sessiz bir çalışma ortamını ve en az bir, en fazla iki elemanını eğitim için ayırmalıdır.
  • DATASOFT eğitimi en az lise veya dengi okul mezunu, programın uygulanacağı işi bilen kişilere verilir. Çalıştığı işyerinin iş konusu veya yaptığı iş hakkında bilgi ve tecrübesi olmayan kişilere eğitim verilmez. Bu durumlarda müşteriden eğitim için bir başka kişinin gösterilmesi talep edilir.
  • Müşterinin eğitim alacak elemanları önceden belirlenen randevu saatinde hazır bulunmalıdır. Müşterinin elemanlarının hazır bulunmadığı durumlarda eğitim uzmanı 15 dakika bekler. Bu süre içinde eğitim alacak kimse gelmezse, eğitim uzmanı süreyi başlatır ve seans sonuna kadar (2 saat) bekler. Böylece o günki eğitim tamamlanmış sayılır.
  • Eğitim uzmanı önceden belirlenen randevu saatinde müşteri yerinde hazır bulunamamış ise ve gecikme yarım saati aşmışsa, müşteri bu eğitim seansını başka bir gün için isteyebilir.
  • Eğitim süresince, eğitim alan kişiler eğitim uzmanının dediklerini yapmak zorundadırlar.
  • Standart eğitim hakkı fatura tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde kullanılmalıdır. Bu süreden sonra yapılacak her türlü eğitim ücrete tabidir.
  • Program Setlerini meydana getiren her bir bağımsız programın standart eğitim süresi 2 (iki) saattir. Ayrıca 2 (iki) saatlik genel eğitim verilir.Bu süreleri aşan eğitimler ücrete tabidir.
  • Eğitimi alan kişi veya kişiler, her eğitim seansı sonunda eğitim formunu ayrı ayrı imzalarlar. Standart süreyi doldurmadan da eğitim, müşterinin talebi üzerine tamamlanabilir. Eğitim süresi sonunda lisansta ismi yazan kullanıcı veya yetkilisi, standart eğitimin bittiğine dair formu imzalar. Telefon desteği bu formun DATASOFT’a ulaşmasından sonra başlayacaktır.

Program Seti

Eğitim Süresi

Genel Eğitim

Toplam Eğitim

Ticari Set - 01

4

2

6

Ticari Set - 02

6

2

8

Ticari Set - 03

8

2

10

Ticari Set - 04

8

2

10

Müşavir Set - 01

4

2

6

Müşavir Set - 02

6

2

8

Müşavir Set - 03

8

2

10

Özel Set - 01

2

2

4